Waterbuffer monitoren in Zevenaar,

Posted on 20 January, 2021

Waterbuffer monitoren in Zevenaar,

Hoe werkt het monitoringsplan van waterbuffer panelen? Een aantal grondwatermeters en een op een dak geplaatste regenmeter, geven inzicht.

Ook onze regenmeter is onderdeel van dit meetproject waarmee de werking van een ondergrondse hemelwatervoorziening wordt beoordeeld.

De Zevenaarse buffer van steenwol panelen kan tijdelijk water bergen (door wel 95% open ruimte) en van waaruit water kan infiltreren in de onderliggende bodem.

Om te bepalen hoe dit precies gaat, of de buffer snel genoeg leeg is voor de volgende piekbui en om te bekijken wat het effect is van hoge grondwaterstanden, heeft IB Land een monitoringsplan opgesteld. Zij hebben dit in samenwerking met de Gemeente Zevenaar, Lapinus en Munisense uitgevoerd.


Regenmeter en grondwatermeter in actie in Zevenaar

Back to overview

Contact

Contact information

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
The Netherlands