Nuisance from too loud vehicles

Approach on how to reduce the nuisance from unnecessarily loud vehicles in cities. Read more.

Munisense provides online and real-time insight into noise, water quality and groundwater levels. This allows managers and policymakers to measure real-time; remote, reliable and smarter. Thanks to our smart hardware and powerful software platform.


What we do
Our smart city solutions measure noise at events, construction or infrastructure, detect fireworks, or measure water quality parameters. The data is validated, correlated and visualized for you. This high-quality data contributes to well-founded policy decisions.


How we can help
The online insight into, among other things, noise nuisance, water levels and water quality ensures effective control and improvement of the living environment. Thus we integrate measurement, regulation and control in your organization. At low cost and also in places where autonomy for power supply and data communication is of great importance.

Knowledgeable, customer-friendly and communication is good!

Harmen Dijkstra - senior inspector environmental permits, Municipality of Leeuwarden (NL)Good support, friendly assistance, quick response to questions, good equipment.

Jan van Driel, senior inspector, Staatstoezicht op de Mijnen (NL)

Applications

Besides developing products and services, Munisense also handles the operational processes to keep applications running, like network monitoring and maintenance. We also develop OEM (Original Equipment Manufacturer) products. Please find some examples of our projects below:

Leuven Horecasense

The city of Leuven in Belgium limits noise nuisances from nightlife for its citizens and prevent damage to the hearing of the nightlife participants. The city has issued regulations that require establishments that play loud music to limit the sound levels and monitor these levels continuously. Munisense supplied the noise monitoring system to about 100 establishments and provides their management and the city with compliance data. The system consists of a sound meter, a display that shows the real-time sound levels, and an on-line portal to view violations and historical data. For more information please see www.horecasense.nl (in Dutch).

The Wareco Water Data (WWD) is a turn-key service from Wareco Ingenieurs in the field of managing groundwater networks and monitoring groundwater during construction and replacing sewer lines.
Our equipment, cloud platform and services is Wareco's added value to their engineering services.

Noise monitoring in combinatie met nudging technieken heeft geluidsoverlast voor bewoners in het uitgaansgebied van Leuven sterk gereduceerd.
Onze noise monitoring stations (geluidmeters) die naast alle gebruikelijke geluidparameters ook geluidsherkenning leverden werden gekoppeld aan nudging systemen. Het ingestelde geluidniveau in combinatie met gedefinieerde geluidherkenningsparameters werd gebruikt als trigger voor een scala aan nudging technieken. Het meest effectief bleken de nudging boodschappen die direct op straat werden geprojecteerd aan de overlast veroorzaker(s). Deze lichtprojecties zorgden voor een verlaging van de geluidsoverlast met 30%. Deze slimme technologie helpt de Leuvenaars aan een betere nachtrust en een gezonder leefklimaat.

News

Dag van de Veldwerker 16 oktober 2024

De kwaliteit van de installatie van watermeters heeft invloed op de kwaliteit van de data. Deze allereerste Dag van de Veldwerker is het moment om de kwaliteit, snelheid en het onderhoud van installaties van uw watermeters te verbeteren. Deelname aan de Dag van de Veldwerker zorgt zo voor een efficiëntere inzet van manuren én
betere data.

Een dag met een sterk educatief karakter
De focus van deze dag ligt op het inzichtelijk maken welke zaken van groot belang zijn tijdens installatie van onze apparatuur. Hierbij wordt u getraind hóe de apparatuur wordt geïnstalleerd en worden ook de optimalisaties van de veldwerk tool uitgebreid doorgenomen. Natuurlijk wordt ook uitleg gegeven welke informatie nodig is om eventuele supportvragen goed en efficiënt te kunnen beantwoorden.

Bovendien kijken wij er naar uit om uw feedback te horen. Zoals waarbij u moeilijkheden ondervindt tijdens de werkzaamheden. Of hoe wij ervoor kunnen zorgen dat u nog efficiënter én effectiever uw werk kunt doen. Of hoe u het werken met recente productontwikkelingen, zoals de transparante vaste dop ervaart.

Waar en wanneer?
Deze allereerste Dag van de Veldwerker vindt plaats bij Munisense in Leiderdorp op 16 oktober 2024. De dag begint met een inloop om 9.30 uur en eindigt rond 16.30 uur. En, deelname is gratis!

Kortom, de Dag van de Veldwerker is een dag om niet te missen!

Hier kunt u zich inschrijven

Onze meters gaan verhuizen van de Floriade naar evenementenlocaties in Gemeente Almere. Permanente geluid monitoring geeft overheid en bewoners grip op geluid.

Hoe?

Permanente monitoring van geluidshinder kan leiden tot vermindering van de belangrijkste vormen van geluidshinder. Het stelt bevoegde instanties in staat om grip te krijgen op geluidsoverlast, terwijl het bij burgers bijdraagt aan het gevoel van gehoord worden en hun betrokkenheid bijdraagt aan een gezondere geluidsomgeving.

Want?

In Nederland ontvangen overheidsinstanties jaarlijks meer dan 500.000 geluidhinderklachten. Een aanzienlijk aantal hiervan is gerelateerd aan actuele overlast door muziekevenementen, horeca, industrie, bouw, nachtlawaai, toeristen, sport, laden/lossen en dierengeluiden.

Een effectieve vermindering van ruim 30% van deze hinder is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Bewustwording van de veroorzaker: Het is essentieel dat de veroorzaker direct bewust is van de hinder die wordt veroorzaakt.
    Meer dan 90% van de veroorzakers, zoals horecabezoekers, muziekevenement organisaties, industriële bedrijven, motorrijders, sportfaciliteiten en uitgaansgelegenheden, is bereid maatregelen te nemen zodra zij zich bewust zijn van hun impact.
  • Transparantie en continu inzicht: Alle betrokken partijen dienen transparantie en continu inzicht te hebben, niet alleen in trends maar ook in het directe effect van genomen maatregelen. Objectief inzicht in de hinder draagt bij aan een nieuw normbesef.
  • Stimulering van zelfregulering: Actieve stimulering en facilitering van zelfregulering, bijvoorbeeld door geluid inzichtelijk en bespreekbaar te maken, participatie te bevorderen en opname in lokale regelgeving. Daarbij biedt de nieuwe Omgevingswet mogelijkheden voor deze aanpak.

Naast zelfregulatie versnelt permanente monitoring uw klachtenafhandelingsprocessen. U hebt immers altijd meetdata beschikbaar. Geavanceerde functies in het meetplatform, zoals identificatie van geluidsbronnen, locatie en de mate van overschrijding of hinder bij woningen, ondersteunen de analyse en stellen u in staat om geluidsveroorzakers, zoals de industrie, direct aan te spreken op hun veroorzaakte hinder. En dat alles betaalbaar en met een zeer lage cost of ownership.

Wilt u meer weten hoe u deze vermindering van geluidhinderklachten en een gezonder leefklimaat realiseert?
Bel of mail ons, we denken graag met u mee.

Mooi initiatief waarop de NP-lite naadloos aansluit

Eind 2023 ondertekenden de overheid, geluidstechnici en horecagelegenheden het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek.
De convenantpartijen zetten hiermee in op het waar mogelijk verlagen van geluidniveaus met behoud van een optimale beleving.

Een geweldig initiatief waar onze gloednieuwe NP-lite serie naadloos op aansluit.

De NP-lite geluidmeters zijn de opvolgers van onze Horecasense SP8 met gateway, die al jarenlang in Nederland en België in horecagelegenheden dienst doet.

NP-lite staat voor betaalbaar en betrouwbaar, heeft rijke functionaliteiten, is volledig op afstand beheerbaar, garandeert datazekerheid en heeft een sterke focus op privacybescherming.

De NP-lite, modellen NP8 en NP9, zijn geoptimaliseerd voor semi-permanente meetnetwerken.

Ze blinken uit in het continu monitoren van geluid, bijvoorbeeld van locaties met versterkte muziek. Maar ook in productieruimten met luide processen of omgevingsgeluid bij burgermeetnetwerken, zoals De Oorzaak. Onze NP9 is namelijk ook geschikt is voor metingen buitenshuis.


Grootste Vlaamse burgeronderzoek gaat van start

Het grootste Vlaamse burgeronderzoek start binnenkort met het meten van geluid. De Vlaamse burgerwetenschappers gebruiken onze slimme geluidssensor, de nieuwe NP9, om het geluid rondom hun woning objectief te meten.

Het komend jaar zullen in totaal zo'n 2.400 Vlamingen in Gent, Antwerpen en Leuven met onze slimme geluidsmeter omgevingsgeluid meten.
De NP9 meet 24/7 het omgevingsgeluid aan de buitenzijde van de woning. De Vlaamse deelnemers volgen de metingen live via hun eigen dashboard.

Zo wordt geluid in Vlaanderen en de impact op de gezondheid de komende maanden gedetailleerd in kaart gebracht.
Na een intensief traject van zo'n anderhalf jaar worden eind 2025 de resultaten van De Oorzaak gepresenteerd.


Lees verder over dit project, een initiatief van De Morgen, Universiteit Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Enkele nieuwsartikelen en informatie hierover in De Morgen:

Project De Oorzaak

‘Bijna 9.000 Vlamingen vulden Grote Geluidsbevraging in. Dit zal unieke informatie opleveren over impact van geluid op ons leven’

Hoe De Oorzaak omgevingsgeluid in kaart wil brengen: ‘Er is een verschil in hoe luid het in je straat ís en hoe luid je het in je straat víndt’

More news

About Munisense

Munisense develops, supplies and manages innovative measurement solutions for businesses and governments. Smart city solutions that give stakeholders direct online insight into noise, water quality and water levels. The information is available online at any time for visualization, analysis or periodic reports. Thus managers and policymakers can measure in real time; remote, reliable and smarter.

  • Internship

    At Munisense there are always opportunities to gain work experience.

Our Partners

We continuously develop and update our products and services with the help of different partners. As a result we offer highly innovative services and products that generate value right away for our customers.

Some of our customers

Contact

Contact information

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
The Netherlands